اورمو اؤلکه سی http://urmulo.ir 2020-11-24T05:58:47+01:00 text/html 2015-11-22T18:13:04+01:00 urmulo.ir admin مسجد علیشاه (ارگ تبریز) +تصاویر http://urmulo.ir/post/6887 <div align="right"><span style="color: #808000;"><strong><span style="font-size: 12pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#999999">اورمو اؤلکه سی/</font> ساخت جامع علیشاه که در میدان قدیمی تبریز قرار گرفته بود در سال ۷۱۱ ه.ق ابتدا با کاربری مدرسه آغاز گشت و سپس جهت تبدیل به مسجد جامع، در جبهه جنوبی صفّه ی عظیمی به آن الحاق شد.<br><br></span></strong></span><div align="center"><img class="shrinkToFit" src="http://urmia1.persiangig.com/image/durnapress/tabriz/arg/arg-tabriz-1.jpg" alt="http://urmia1.persiangig.com/image/durnapress/tabriz/arg/arg-tabriz-1.jpg" height="210" width="320"><br></div></div> text/html 2015-11-20T17:01:25+01:00 urmulo.ir admin آخرین پست های دورناپرس را در لینک های زیر بخوانید http://urmulo.ir/post/6885 <h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12325/%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%b7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af" title="پیوند همیشگی به کوروش، اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟" rel="bookmark">کوروش، اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12320/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1-%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85" title="پیوند همیشگی به پایان خودنمایی‌های پسر جنجالی تلگرام" rel="bookmark">پایان خودنمایی‌های پسر جنجالی تلگرام</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12309/%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d9%87%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b4%da%a9-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87" title="پیوند همیشگی به عکس هوایی از پهنه در حال خشک شدن دریاچه اورمیه" rel="bookmark">عکس هوایی از پهنه در حال خشک شدن دریاچه اورمیه</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12300/%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c" title="پیوند همیشگی به صدا و سیما الان شده “حسن سوخدی درمانی”" rel="bookmark">صدا و سیما الان شده “حسن سوخدی درمانی”</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12295/%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ae%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%aa%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b9-500-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa" title="پیوند همیشگی به خطر خشکی دریاچه اورمیه تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری را تهدید می کند" rel="bookmark">خطر خشکی دریاچه اورمیه تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری را تهدید می کند</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12291/%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%81%d8%aa-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%af%db%8c%d8%b1%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%db%8c%d8%ac" title="پیوند همیشگی به دریافت شبکه های خارجی با گیرنده های دیجیتال ایرانی آفتی در آذربایجان غربی است" rel="bookmark">دریافت شبکه های خارجی با گیرنده های دیجیتال ایرانی آفتی در آذربایجان غربی است</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12269/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%ba%d8%b1%d8%a8" title="پیوند همیشگی به داروخانه های روباتیک در آذربایجان غربی راه اندازی می شود" rel="bookmark">داروخانه های روباتیک در آذربایجان غربی راه اندازی می شود</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12266/%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86" title="پیوند همیشگی به یک اتفاق تاریخی برای والیبال ایران" rel="bookmark">یک اتفاق تاریخی برای والیبال ایران</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12244/%d9%81%db%8c%d8%aa%db%8c%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b1%d8%b4%db%8c%d8%af-%d9%be%d9%88%d8%b1" title="پیوند همیشگی به فیتیله ای ها در «دید در شب» رضا رشید پور، اعتراضات اخیر را به پانترکیسم و تجزیه طلبان نسبت دادند" rel="bookmark">فیتیله ای ها در «دید در شب» رضا رشید پور، اعتراضات اخیر را به پانترکیسم و تجزیه طلبان نسبت دادند</a></font></h2><h2 class="post-box-title"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://durnapress.ir/12238/%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%88-%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%9f" title="پیوند همیشگی به لوزانو چرا به اورمیه آمده بود؟" rel="bookmark">لوزانو چرا به اورمیه آمده بود؟</a></font></h2><p>و صدها مطالب دیگر...<br></p><p><br></p> text/html 2014-12-09T17:57:51+01:00 urmulo.ir admin "تخت سلیمان" تکاب میراث بیاد ماندنی + تصاویر http://urmulo.ir/post/6880 <font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_lblPhotoDesc"><font color="#000099">اورمولو آی آر/</font> تخت سلیمان (یا آتشکده آذرگشنسب) نام محوطهٔ تاریخی بزرگی، در نزدیکی تَکاب و روستای تخت سلیمان&nbsp; در استان آذربایجان غربی و ۴۵ کیلومتری شمال شرقی این شهر است.<br><br></span></font></b></font><div align="center"><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_lblPhotoDesc"></span></font></b></font><img id="ctl00_MainContentPlaceHolder_Image1" title="مهاباد / تخت سلیمان میراث بیاد ماندنی" class="ImageShadow" src="http://img7.irna.ir/1393/13930917/2786983/2786983-4113321.jpg" style="width:500px;border-width:0px;"><br><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span id="ctl00_MainContentPlaceHolder_lblPhotoDesc"></span></font></b></font></div> text/html 2014-12-07T14:29:18+01:00 urmulo.ir admin گزارش تصویری مراسم کلنگ زنی پروژه بزرگ تجاری “اروم تکبیر فتح” در اورمیه http://urmulo.ir/post/6879 <div align="center"><div align="center"><img class="decoded" alt="http://www.ostan-ag.gov.ir/portals/0/Gallery/Album/2928/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20(1).JPG" src="http://www.ostan-ag.gov.ir/portals/0/Gallery/Album/2928/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%20%D8%8C%20%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%20%281%29.JPG"></div></div> text/html 2014-12-05T13:04:01+01:00 urmulo.ir admin جمهوری خودمختار نخجوان/تصاویر http://urmulo.ir/post/6877 <font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#000099">اورمولو آی آر/ </font>جمهوری نخجوان بخشی از جمهوری آذربایجان است که مرکز آن شهر نخجوان۱۲کیلومتر مربع وسعت دارد،در جنوب قفقاز وشمال رودارس واقع شده واز شمال ومـشرق به ارمنستان،از جنوب به ایران وازغرب محدودبه ترکیه است.</font></b></font><br><br><div align="center"><div align="center"><img class="shrinkToFit decoded" alt="http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/717782.jpg" src="http://media.mehrnews.com/d/2014/12/03/4/717782.jpg" height="634" width="950"></div><br><br></div> text/html 2014-12-02T11:02:09+01:00 urmulo.ir admin "دورنا پرس" به عرصه خبری پیوست http://urmulo.ir/post/6873 <div align="center"><div align="center"><a href="http://durnapress.ir/" target="_blank" title=""><img class="details-image" src="http://durnapress.ir/wp-content/uploads/2014/11/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%B31.jpg" draggable="false"></a></div><div align="right"><font size="2">با استعانت از درگاه ایزد منان، پایگاه تحلیلی، خبری<b> "دورنا پرس"</b> به آدرس&nbsp;<b><a href="http://durnapress.ir/" target="_blank" title="">http://durnapress.ir/&nbsp;</a></b> از روز سه شنبه 11 آذر 1393 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.لذا به اطلاع آن دسته از دوستانی که همواره به انحاء مختلف ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دادند می رساند که زین پس اخبار و اطلاعات لازم را از طریق پایگاه فوق الذکر پیگیری فرمایند. اضافه می نماید من بعد فعالیتهای "اورمولو آی آر" بسیار محدود خواهد بود</font>.<br><br><div align="center"><a href="http://durnapress.ir/" target="_blank" title=""><img class="details-image" src="http://durnapress.ir/wp-content/uploads/2014/12/durnapress-940x472.gif" draggable="false"></a></div></div></div> text/html 2014-12-02T07:54:45+01:00 urmulo.ir admin چمن متحرک شگفتی تاریخ در دل طبیعت تکاب/ رازی که هنوز سر به مهر است http://urmulo.ir/post/6872 <font size="2"><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="intro-text">اورمولو آی آر/&nbsp; چمن متحرک یا “چملی گؤل” یکی از بی نظیرترین پدیده های ایران و حتی جهان است که در دل طبیعت تکاب جا خوش کرده و هنوز رازی سر به مهر به شمار می رود.<br></span></font></b></font></font><br><font size="2"><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="intro-text"></span></font></b></font></font><div align="center"><p dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="2"><img class="aligncenter size-full wp-image-593" src="http://durnapress.ir/wp-content/uploads/2014/12/716010.jpg" alt="716010" height="294" width="440"></font></p><font size="2"><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="intro-text"></span></font></b></font></font><font size="2"></font></div> text/html 2014-12-01T15:23:50+01:00 urmulo.ir admin افزایش 30 درصدی قیمت نان ؛ این بود شیب ملایم؟! http://urmulo.ir/post/6870 <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;"><font size="2"><font color="#993399"><b><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif">نان در سبد غذایی اقشار آسیب پذیر، سهم بیشتری نسبت به دهک های مرفه دارد. بنابراین، اگر چه افزایش 30 درصدی نان، برای دهک های بالا کوچک ترین اثری ندارد ولی برای مردمانی که در دهک های پایین روزگار می گذرانند، افزایش 50 تومانی نان لواش، می تواند اقتصاد خانواده را تکان دهد و محاسبات سرپرست خانواده را به هم بریزد.</font></b></font><br><br></font><div align="center"><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/8/87/%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div></div><font size="2"> </font> text/html 2014-12-01T06:28:01+01:00 urmulo.ir admin پای صحبت پیر والیبال ایران/ کارگر پیشه: ۵۷ سال در والیبال عمرم را سپری کردم http://urmulo.ir/post/6868 <font size="2"><font color="#993399"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">اسطوره والیبال ارومیه و نخستین کاپیتان ارومیه‌ای تیم ملی گفت: ۵۷ سال در والیبال عمرم را سپری کردم.<br><br></font></b></font></font><br><div align="center"><img class="details-image" src="http://durnapress.ir/wp-content/uploads/2014/12/volleyball.jpg" draggable="false"></div><font size="2"></font> text/html 2014-11-30T14:35:27+01:00 urmulo.ir admin مربی اورمیه ای آلومینیوم المهدی بندرعباس: شهرداری اورمیه قدرت مطلق والیبال نیست http://urmulo.ir/post/6867 <p><font color="#993399"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">سرمربی تیم والیبال آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت: مردم ارومیه حتی از نایب قهرمانی شاد نمی شوند اما معتقدم این تیم قدرت مطلق والیبال نیست.</font></b></font></p><p><br><img src="http://media.isna.ir/content/33167.jpg/2" class="thumb3" style="float:left;" title="ناصر شهنازی" alt="33167.jpg"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="main_body"><span class="main_body">به گزارش "اورمولو آی آر" ،</span></span></font> ناصر شهنازی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: باشگاه آلومینیوم امسال سیاست های متفاوتی دارد. مسئولان این شرکت می خواهند که تمام هزینه های خود را نسبت به سال قبل تا حدود ۵۰ درصد تعدیل کنند. این موضوع در انتخاب بازیکن دست ما را بسته است. به هر حال بازیکنان خوبی گرفتیم که همگی خداراشکر امسال شرایط خوبی داشتند. با این حال قدری شروع کار به تاخیر افتاد. مشکلات زیادی داشتیم اما به مرور زمان برطرف شد و همچنان می جنگیم تا نتیجه خوبی در لیگ بگیریم. <br></font></p><p><font size="2"><br></font></p> text/html 2014-11-30T11:23:10+01:00 urmulo.ir admin مدیرعامل آب منطقه ای: چاه های ویلایی، بلای جان آبهای زیرزمینی آذربایجان غربی هستند http://urmulo.ir/post/6866 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#993399">مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: چاه های ویلاهایی که با قطعه قطعه کردن زمین های کشاورزی ساخته شده اند به بلای جان آبهای زیرزمینی در استان به ویژه حوضه آبریز دریاچه ارومیه تبدیل شده اند.</font></h3><font size="2"> </font><div class="Vspacer10"> </div><font size="2"> </font><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext" class="BodyText"> <div align="center"><font size="2"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" title="چاه های ویلایی، بلای جان آبهای زیرزمینی آذربایجان غربی هستند" class="FloatAlt Border1 MainImage" src="http://img7.irna.ir/1393/13930909/81407725/81407725-6111234.jpg" style="border-width:0px;"></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2014-11-30T11:20:04+01:00 urmulo.ir admin بهادری: ارتفاع آب دریاچه اورمیه 35 سانتی متر افزایش یافت http://urmulo.ir/post/6865 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1"><font size="2"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#993399">سطح آب دریاچه ارومیه به دلیل بارش های صورت گرفته از ابتدای مهرماه تا امروز (یکشنبه) 35 سانتی متر افزایش یافته است.</font></font></h3><font size="2"> </font><div class="Vspacer10"> </div><font size="2"> </font><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext" class="BodyText"> <div align="center"><font size="2"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" title="ارتفاع آب دریاچه ارومیه 35 سانتی متر افزایش یافت" class="FloatAlt Border1 MainImage" src="http://img7.irna.ir/1393/13930909/81407543/81407543-6111028.jpg" style="border-width:0px;"></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2014-11-30T11:10:12+01:00 urmulo.ir admin دعوت استاندار آذربایجان غربی از سرمایه گذاران بخش خصوصی http://urmulo.ir/post/6864 <h2><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#993399">استاندار آذربایجان غربی در دیدار با اعضای هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت این استان از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه آذربایجان غربی دعوت کرد. </font></h2><font size="2"> </font><div class="actionBox" align="center"> <a><img src="http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1393/05/15/139305151934287273364233.jpg" alt="سعادت قربانعلی" style="width: 400px"></a> </div><font size="2"> </font><font size="2"> </font> text/html 2014-11-30T10:43:50+01:00 urmulo.ir admin نماینده فائو در ایران: فرسایش بادی حوضه دریاچه اورمیه کیفیت خاک منطقه را تهدید می کند http://urmulo.ir/post/6863 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1"><font size="2"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#993399">نماینده فائو در ایران گفت: فرسایش بادی در حوضه دریاچه ارومیه، کیفیت خاک منطقه را تهدید و به سمت بیابان زایی سوق می دهد.</font></font></h3><font size="2"> </font><div class="Vspacer10"> </div><font size="2"> </font><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_bodytext" class="BodyText"> <div align="center"><font size="2"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_Image1" title="فرسایش بادی حوضه دریاچه ارومیه کیفیت خاک منطقه را تهدید می کند" class="FloatAlt Border1 MainImage" src="http://img7.irna.ir/1393/13930909/81407534/81407534-6110969.jpg" style="border-width:0px;"></font></div></div><font size="2"> </font> text/html 2014-11-30T05:29:15+01:00 urmulo.ir admin انجام 109 مورد پیوند کلیه در آذربایجان غربی http://urmulo.ir/post/6862 <font size="2"><font color="#993399"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان غربی گفت: 109 مورد عمل جراحی پیوند کلیه در آذربایجان غربی انجام گرفته است.</font></b></font><br></font><br><div align="center"><img alt="خبرگزاری فارس: انجام 109 مورد پیوند کلیه در آذربایجان غربی" title="خبرگزاری فارس: انجام 109 مورد پیوند کلیه در آذربایجان غربی" src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1393/05/06/13930506000263_PhotoA.jpg"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"></span></font></font></span></font></font></font></font><br><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"></span></font></font></span></font></font></font></font></div><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"><font size="2"><font size="2"><span class="main_body"></span></font></font></span></font></font></font> </font>